About us

Boxis

Periòdicu indipendenti in lìngua sarda

Marcadu in su Tribunale de Casteddu n. vg 5927/2015 dae su 19/08/2015

Diretore responsàbile: Mauro Melis

Diretore de redatzione: Massimiliano Meloni

Diretore editoriale: Manuela Ennas

Diretzione, Redatzione, Amministratzione:

Bia Ungaretti, n.5, 09037, Santu ‘Èngiu (VS)

Tel. 070 8565143

Cell. 333 6238705

mail: info@boxis.it

mail: mauro@boxis.it

Imprenta: PTM EDITRICE de Claudio Pia, Mògoro (OR)