Segamentu de ancas. Sa primu furriadura in sardu de unu lìburu àrabu

Segamentu de ancas est un'òpera de su scridori sirianu Zakaria Tamer, chi imoi podeus ligi in sardu po mori de su traballu de Alessandro Columbu.

Segamentu de ancas de Zakaria Tamer

Sa primu furriadura de unu lìburu de s’àrabu a su sardu.

Segamentu de ancas (Breaking Knees in ingresu) est un’òpera de su scridori sirianu Zakaria Tamer, chi imoi podeus ligi in sardu po mori de su traballu de Alessandro Columbu.

Arregolta de 63 contus bessida in su 2002, est una de is operas prus pagu connotas de custu intelletuali àrabu. Forsis poita in Sìria e Giordània su lìburu est difìtzili de agatai in is librerias. Una faina, custa, impreada de is regimis chi intamis de censurai in manera crara un’òpera chi no ddis praxit, ndi strobant sa circolatzioni. Is contus de Tamer amesturant impari sessu, violèntzia e religioni e mancai chena de chistionai abertamenti de polìtica, sa polìtica est presenti in totu is pàginas de su lìburu, comenti unu disìgiu forti de libertadi. Ma no podit essi chi de aici. Tamer difatis at detzìdiu de lassai Damasco in su 1980 – oi bivit in Londra – pustis is polèmicas ingendradas de un’artìculu suu pròpiu a pitzus de sa libertadi. Sa cosa est curiosa puru: issu iat firmau cun su nòmini suu unu scritu de s’acabu de s’800 de s’intelletuali sirianu-otomanu Abd al-Rahman al-Kawakibi. Comenti a nai chi podiant a essi passaus cent’annus puru, ma sa situatzioni non fiat mudada meda po chi disigiàt sa libertadi. E sa denùncia contras a sa tirannia de s’imperu otomanu fata de al-Kawakibi aici podiat essi considerada atuali in sa Sìria de su 1980. Nàsciu in su 1931 in una terra chi no connoscit paxi e oi bivit una situatzioni dramàtica po nexi de sa gherra tzivili, Zakaria Tamer est unu intelletuali chi no at tentu una formatzioni acadèmica poita at dèpiu traballai de candu fiat piticheddu, et no at fatu stùdius regularis. Giornalista de su 1957, at traballau po su Ministeru de sa Cultura sirianu e po sa televisioni. Is contus de su lìburu, calincuna borta finas spassiosus, donant perou a chi ddus ligit pruschetotu s’ocasioni de arrexonai a pitzus de is contraditzionis de su mundu e de is òminis.

Su furriadori de su lìburu, Alessandro Columbu, est unu studiosu giòvanu de Ollolai, chircadori de literatura àraba contemporànea in s’Universidadi de Edimburgo in Scòzia, laureau in s’Universidadi de Bologna cun una tesi a pitzus pròpiu de sa figura de Zakaria Tamer.

Su lìburu, furriau in Limba Sarda Comuna, est imprentau de is Editziones Condaghes, e costat 12,00 èuros in su formau traditzionali in paperi, sceti 3,49 euros in ebook.

de Massimiliano Meloni