Giusepi Dessì. Su Proust de sa Sardìnnia

Sa protagonista de totus is òperas de Giusepi Dessì est sa Sardìnnia, chi issu contat sèmpiri in una manera originali meda

Su scridori Giusepi Dessì

Giusepi Dessì est nàsciu su 7 de Austu 1909 in Casteddu, in sa bia Mazzini (cumenti arregordat una lastra de màrmuri biancu apicada ingunis), fillu de Franciscu Dessì Fulgheri, eroi de sa Primu Guerra Mondiali, e de Maria Cristina Pinna, ma s’est pesau in Biddaxidru. Giai de pipieddu amostat unu naturali serrau e sensìbili chi a piciocheddu ddu faint èssiri arrebellu fintzas in iscola, tanti chi si nd’arretirat de is istùdius regolaris a su ginnàsiu. Apustis chi agatat po sorti una bibrioteca murada in domu de s’ajaju, anca ddoi funt unu sciacumannu de lìburus scientìficus e filosòficus chi incarrerat a ligi, cumentzat a svarionai de conca e arribat fintzas a pentzai de si bociri. Candu su babbu (eroi de sa Primu Guerra Mondiali) ndi torrat a domu, e apustis de ai lìgiu s’ “Orlando Furioso”, a bint’annus detzidit de torrai a andai a studiai a su Dettori de Casteddu.

Pigau su diploma in su 1931 intrat in s’Universidadi de Pisa po si laureai in Lìteras e Filosofia in su 1936 cun una tesi apitzus de Manzoni. Is annus de s’Universidadi funt is annus chi cumentzat a ndi bessiri a foras su scriidori Dessì, chi calincunu at allomingiau “su Proust sardu”. Sa protagonista de totus is contus e arromanzus cosa sua, est sa Sardìnnia, chi Dessì contat sèmpiri in una manera originali meda, unu mundu antigu e ligendàriu, violentu e chentza de valoris. Sa lìngua imperada de issu po scriri, a dolu mannu, est s’italianu sceti, fortzis poita fintzas de piticheddu su babbu no bolliat a chistionai su “dialetu”. No amancant perou, in is scritus cosa sua, maneras de nai e fueddus in sardu chi parint torrint mellus su sentitu de su chi iat a bolli nai.

In su 1939 Giusepi Dessì pùbbricat su primu arromanzu suu, San Silvano, e un’arregorta de contus intitulada La sposa in città. De su 1942 est un’àteru arromanzu, Michele Boschino, sighiu de contus meda chi pùbbricat fatu fatu in calincuna arregorta. De su 1955 a su 1972, annu de su Prèmiu Strega, pùbbricat àterus arromanzus: arregordaus Il passero, Introduzione alla vita di Giacomo Scarbo, Il disertore (chi bincit su Prèmiu Bagutta e chi ddu cunsìderant che unu de is mellus scritus arromanzus de su tempus de Guerra), Lei era l’acqua, Paese d’ombre (chi at bintu su Prèmiu Strega).

Paese d’ombre de Giusepi Dessì est unu arromanzu innui agataus sa “chistioni meridionali”, siat cumenti a problema istòricu, giai chi Dessì incurpat de s’arestùmini culturali de sa Sardìnnia is istràngius chi dd’ant guvernada sèmpiri, siat polìticu poita issu creit ca s’òmini, chi bollit, podit cambiai su destinu cosa sua.

A su nai de su scriidori, sa “chistioni meridionali” dda podint arresolvi sceti is meridionalis. De custa cumbincidura movit su traballu tzivili de su protagonista Àngiulu Uras (nàsciu poboreddu e chi apustis s’est arricau cun un’eredidadi chi no s’abetàt) chi si pigat a coru is problemas de sa comunidadi sua, Nòrbio, chentza de arrennegai sa stòria e sa cultura sua. Diaci sceti podit nasci una cuscièntzia democràtica, chi est su fundamentu de unu modellu nou de isvilupu sotziali e econòmicu chi podit incrutzai su tretu intra su Nord e su Sud. In su 1978 apustis chi s’est mortu est bessiu s’arromanzu mai acabau La Scelta.

At scritu òperas teatralis puru, cumenti a La giustizia, Qui non c’è guerra, La trincea (ispirada de unu contu de su babbu) e Eleonora d’Arborea. Dessì at a abarrai atesu de sa terra sua po totu sa vida e po mori de su traballu a su Proveditorau a is Istùdius at a depi bivi in citadis diferentis (Tàtari, Tràpani, Ravenna, Tèramo Grosseto e Roma). Mancai fessit amantiosu de Lussu e de s’idea liberal-sotzialista, paxista e antimilitarista, no s’est fichiu mai in polìtica, fintzas a su 1974 candu detzidit de intrai in su PCI, ma si morit su 6 de Argiolas 1977, candu s’agatat a Roma giai de unus bint’annus. Mancai podeus acostai a Giusepi Dessì a totus is scriidoris e intelletualis prus mannus de su ‘900, a dolu mannu is lìburus de iscola mancu ddu nòmenant, is lìburus suus ddus connoscint in pagus e duncas a foras de Sardìnnia no funt andaus meda meda.

 de Carla Asunis