I was made for lovin’ you de is Kiss, a mesu bia intra rock e disco music

Sa cantzoni prus famada de is Kiss cun su rock nc’intrat si e nono, ca ponit impari sa manera de sonai de una truma rock cun sa disco music.

I was made for lovin’ you de is Kiss

Candu is Kiss ant imprentau I was made for lovin’ you no podiant sciri chi cussa iat a essi stètia sa cantzoni insoru prus famada – e chi iat a ai bèndiu prus dìscus de totu is àteras- ma puru sa prus dispetziada de is amantiosus insoru, asumancu cussus de sa primu ora.

Fiat su 1979 e is Kiss iant giai imprentau – de su 1974 a insaras – ses discus e fiant una de is trumas rock prus famadas de is annus ’70. Rock – e grai puru – ca is Kiss a parti is travestimentus e is trucus in faci sonànt beni puru.

Perou I was made for lovin’ you de is Kiss cun su rock nc’intràt si e nono e custa, candu est bessida, est s’arrexoni de sa disistima de is amantiosus de sa truma de New York.

Sa canzoni difatis est a mesu bia intra de su rock – ca est sonada cun is strumentus rock e a manera rock de una truma rock – e, a dolu mannu, de sa disco dance, cussa de is Bee Gees de Saturday Night Fever.

Tocat a nai duas cosas a favori de sa sciobera de is Kiss de fai una cantzoni casi disco. Primu: cussus fiant is annus de custu gèneru de mùsica, cun nòminis comenti Donna Summer, Village People e, apuntu, is Bee Gees matessis. Segundu: sa moda de sa disco music iat giai contagiau àteras trumas rock, bastit pensai a is Rolling Stone, chi s’annu innantis iant imprentau Miss you, una canzoni rock-dance aici e totu.

Iscrita de su cantanti ghitarreri Paul Stanley impari a s’autori de cantzonis Desmond Child, I was made at bèndiu unu millioni de discus sceti in America ma at tentu un’arrennèscida manna in totu su mundu e de tantu in tantu torrat a bessiri a pillu e mancai a torrai in classifica.

Parit chi Stanley dd’apat iscrita po scumissa, ca bòliat demonstrai cantu fessit fàtzili scriri una canzoni disco, e chi difatis apat registrau sa primu versioni in una pariga de oras sceti. Desmond Child, s’àteru autori de sa cantzoni, cun I was made at imparau beni sa letzioni, ca pustis at firmau àteras canzonis famadas meda comenti Livin’on a Prayer, Bad Medicine e You Give Lova a Bad Name de Bon Jovi e Crazy de is Aerosmith, sceti po nd’arregordai calincuna.

de Massimiliano Meloni