It’est sutzèdiu cida passada. De su 6 a su 12 de làmpadas 2016

Su resumu de is novas prus de importu de cida passada po is giornalis

Pìndulas. 2 - 12 de làmpadas 2016
 • Eletzionis aministrativas. Su Movimentu 5 Steddus est su primu partidu in Roma e at a andai a su ballotàgiu cun su PD. In Torino ballotàgiu PD – Movimentu 5 steddus. In Milano ballotàgiu PC – Centru dereta. A livellu natzionali arrenèscida manna de su Movimentu 5 Steddus, su PD at pèrdiu votus e su Centru dereta est andau mali meda.
 • Intra de totus is biddamannas de is Regionis sceti in Casteddu no nc’at a essi ballotàgiu, ca Massimo Zedda at bintu a su primu turnu.
 • Su Prèmier Renzi at decrarau chi, si su PD at a perdi is ballotàgius, issu no s’at a dispaciai.
 • Su leader de sa Lega Salvini at nau chi sa Lega in is ballotàgius at a sustenniri is Cincus Steddus.
 • Su sìndigu de Parma Federico Pizzarotti est spriculitau apitzus de s’inundamentu de su 2014. Fiat giai spriculitau po sa nòmena de sa Diretora Generali de su Teatru Règiu e po custa cosa nci dd’iant bogau de su Movimentu 5 Steddus.
 • Berlusconi est stètiu mali a su coru e dd’ant ricoverau in spidali in Milano. Is dotoris ant nau chi podiat morri. Immoi stait mellus ma at a depi essi operau cida chi intrat.
 • Cenàbara 10 de làmpadas est cumentzau su Campionau europeu de palloni in Fràntza. S’Itàlia at a giogai sa primu partida lunis 13. Nc’est afalotu po sa timoria de atacus terrorìsticus ma is batallas chi funt inghitzadas luegu in Marsìglia funt intra de is hooligans ingresus e is tifosus russus.
 • Hillary Clinton at conchistau sa nomination democràtica po sa Presidèntzia de is Stadus Unius. Est sa primu candidada fèmina a Presidenti de sa natzioni americana. Duncas, pustis su primu Presidenti nieddu, is Stadus Unius iant a podi tenni sa primu Presidenti fèmina.
 • Is sondàgius apitzus de sa Brexit – su referendum s’at a tenni intra de duas cidas – faint timi su mundu econoòmicu e polìticu. Po is sondàgius s’eja a sa bessida de su Rènniu Uniu de s’UE est innantis a su no.
 • In Svìtzera unu referendum apitzus de s’arrenda de citadinàntzia, eus a nai un’assegnu chi su Stadu iat a depi pagai a totus is tzitadinus, no est passau. At votau no su 77% de. Sa timoria est stètia de no sciri chi iat a depi pagai po totus.
 • Est mortu Mohammed Ali. A parti s’importu comenti omini de sport. est stètiu pruschetotu una figura de riferimentu po s’emancipatzioni de is nieddus e po is batallas tzivilis.
 • In Lìbia is milìtzias fidelis a su guvernu de unidadi natzionali nc’ant bogau s’Isis de sa tzitadi de Sirte.
 • In Iraq s’esèrcitu irachenu, agiudau de is curdus, is sciitas e sa coalitzioni internatzionali, est acanta de conchistai Falluja, tzitadi de importu mannu, chi fiat in is manus de s’Isis de su 2014.
 • Su sìndigu de Mamoiada Luciano Barone cun un’ ordinàntzia at cunsillau is studentis de no fai compitus in s’istadi ma de fai àters cosas chi ant a tenni prus profetu po issus, comenti ligi, scriri, passillai e baddai.

Boxis