It’est sutzèdiu cida passada. De su 14 a su 20 de martzu

Pìndulas. 14-20 de martzu
 • Finalmenti sa politzia belga at cassau in Bruxelles Salah Abdeslam, su ciorbeddu de is atentaus de Parigi. Ddu fiant circhendi de 4 mesis. Forsis no si nc’est nemancu stesiau de su bixinau innui biviat, Moleenbeck.
 • Sighint is atentaus in Turchia. Custa cida in Ankara 37 mortus e àterus 5 in Istanbul. Erdogan donat sa nexi a is curdus ma est craru chi sa gherra in Sìria est ferrendi sèmpiri de prus sa Turchia.
 • Atentau terrorista in Costa d’Avòrio. Al Qaeda afisciat unu resort turìsticu e bocit 16 personas. Pustis Burkina Faso e Mali sighint is atacus in Àfrica ocidentali. Sa Costa d’Avòrio puru est un’ex colònia frantzesa.
 • In Germània sa dereta anti immigraus bincit is eletzionis regionalis. Andant beni is Birdis puru. Sa Spd no andat beni ma est sa CSU, su partidu de Angela Merkel, chi si pigat una bella surra.
 • Putin at nuntziau chi is militaris russus ant a lassai luegu sa Sìria.
 • Ue-Turchia: acòrdiu apitzus de is migrantis. Ant a lassai sa Grècia po torrai in Turchia , forsis de su 20 de martzu, is sirianus e is immigraus chi funt a fora de sa lei. S’UE at promìtiu àterus 3 milliardus de èurus a sa Turchia po dd’agiudai.
 • PD. Sighint is botadas intra de Renzi e sa minoria. Bersani at nau chi Renzi est guvernendi cun is votus suus e chi nci bolit bogai de su partidu chi no dda pensat comenti issu. Po D’Alema sighendi de aici at a nasci un’àteru partidu prus a manca de su PD.
 • Giorgia Meloni est candidada ufitzialmenti a sìndigu de Roma. Salvini at nau chi at a sustenni issa e no Bertolaso, su candidau de Berlusconi. Berlusconi e Bertolaso ant nau chi una mamma – Meloni dd’at a essi intra de calincunu mesi -no podit fai su sìndigu poita sa famìllia e is fillus liant tropu tempus. Polèmicas mannas, a manca e a dereta.
 • No si studant is polèmicas apitzus de is primàrias de su PD. Bassolino, chi at pèrdiu is primàrias de Napoli, at fatu arrecursu denuntziendi chi nci funt stètius imbròllius. Su partidu no ddi donat arrexoni e issu no agatat assèliu. Immoi est probàbili chi s’at a candidai a su pròpriu.
 • Piersilvio Berlusconi e Federico Confalonieri funt stètius cundennaus a 1 annu e 2 mesis de sa Corte d’Appello de Milano in su processu Mediatrade po curpas fiscalis.
 • Denis Verdini cundannau a 2 annus po corrutzioni apitzus d’apaltus in Firenze. Àterus problemas po su PD chi est agiudau in Parlamentu de sa truma de Verdini, chi at lassau Forza Itàlia.
 • Po Pasca Manna is postus in areoplanu intra de sa Sardìnnia e su continenti ant a cresci de s’84%.
 • Su Pendolino, su trenu lestru Casteddu – Tàtari s’est firmau martis po nexi de unu guastu a su motori, arribendi a Aristanis. Un’ora de retardu po is viagiadoris.
 • In Aristanis, pustis prus de 10 diis e unus cantu de strobbus po is tzitadinus s’àcua est torrada a essi bona a bufai.
 • Diis Fai de Beranu. In Sardìnnia unus cantu de turistas ant visitau is seti logus culturalis a su sòlitu serraus a su pùbricu e abertus po s’ocasioni a incuru de su Fondo per l’Ambiente Italiano.

de Massimiliano Meloni