It’est sutzèdiu cida passada. De s’8 a su 15 de friàrgiu

Su resumu de is novas prus de importu de cida passada po is giornalis

Pìndulas. 8-15 de friàrgiu
 • Su milliardàriu Michael Harte at rinuntziau a s’ìsula de Budelli, chi iat comporau in un’asta pùblica in su 2013 paghendi-dda 3 millionis de èurus. Po Harte “no nci funt is conditzionis necessàrias”.
 • Vìsita istitutzionali in Sardìnnia de una delegatzioni de sa Còrsica, ghiada de su Presidenti de su Consillu esecutivu Gilles Simeoni. In sa cunferèntzia po s’imprenta su Presidenti de sa Regioni Pìgliaru at nau chi nc’est s’idea de preguntai a s’Unioni Europea de fai nasci sa macroregioni Sardìnnia-Còrsica.
 • Su frantziscanu Padre Roberto Carboni est su pìscopu nou de sa diòcesi de Abas – Terraba. Padre Carboni tenit 57 annus, est nàsciu in Iscanu et est stètiu missionàriu in Cuba de su 2001 a su 2013. Liat s’incàrrigu chi fiat de Mussenniori Giovanni Dettori.
 • Su leader de sa Lega Nord Matteo Salvini est lòmpiu in Casteddu po s’inauguratzioni de unu tzìrculu de sa Lega. Is antifascistas ant manifestau contra e si funt scutus a pari cun sa politzia.
 • Su 10 de friàrgiu fiat sa “Dì de s’Arregordu”, po no scaresci is vìtimas de is “foibe”. Atòbius in totui.
 • Guido Bertolaso, de su 2001 a su 2010 Diretori de sa Protetzioni Tzivili, est su candidau a sìndigu de sa Tzitadi de Roma po su centru-dereta. Su centru – dereta at scioberau su candidau a sìndigu de Milano puru: est Stefano Parisi, chi s’at a biri cun Giuseppe Sala, su candidau de su centru – manca scioberau po mori de is primàrias.
 • Ocannu puru nc’est stètiu su Festival de Sanremo. Arrennèscida manna po sa Rai. At bintu sa truma de is “Stadio” cun sa cantzoni “Un giorno mi dirai”.
 • Papa Frantziscu at atobiau in Cuba su Patriarca de Mosca Kirill. Est stètiu un’atòbiu stòricu e de importu mannu po sa crèsia catòlica e po sa crèsia ortodossa.
 • Po cumbati sa crisi de is disterraus chi benint in Europa, po sa prima borta at a intervenni sa Nato. Luegu nc’at a essi una missioni in su Mari Egeo contra a is traficantis de òminis. Is arioplanus de sa Nato ant a agiudai is navis de s’esèrcitu Gregu e Turcu cun missionis de intelligence puru.
 • Su Parlamentu frantzesu, cun una majoria manna, at aprovau una lei po annuddai sa tzitadinàntzia a is terroristas.
 • Siria: sa Rùssia e is Stadus Unius ant firmau un’acòrdiu in Mònaco po acabai is batallas cabu de una cida e permiti a is agiudus de lompi. S’Isis no fait parti de s’acòrdiu. Mancai custu acòrdiu, sghint is bombardamentus de is arioplanus russus e s’atacu de is guvernativus contra a sa tzitadi de Aleppo.
 • Avolotu mannu in su mundu scientìficu. Pustis 100 annus de is stùdius de Einstein una truma de scientziaus at biu is “undas gravitatzionalis”. De sa truma faint parti scientziaus italianus puru.

de Masssimiliano Meloni