Su Ministru Calenda in Portovesme atòbiat is oberajus de Alcoa

Su Ministru Calenda oi in Sardìnnia po firmai s’Acordu de Programma po su passàgiu de Alcoa a Sider Alloys.

Calenda in Portovesme

Su Ministru de su Svilupu econòmicu Carlo Calenda oi at fatu vìsita a is oberajus Alcoa in Portovesme, chi funt ancora in avalotu abetendi su passàgiu de s’azienda a sa multinatzionali svìtzera Sider Alloys.

“No seu beniu innoi po fai festa, ca dd’eus a fai candu totu is investimentus ant a essi fatus e ant a torrai a assumi is oberajus, ma po respetu cunfrontu a is traballadoris” at nau su Ministru Calenda.

Calenda est arribau in Sardìnnia po firmai s’acordu de programma po cèdiri su stabilimentu a Sider Alloys. Su Ministru at atobiau is operajus de Alcoa a foras de su stabilimentu e s’est firmau a ddus saludai e a chistionai cun issus. At nau chi sa spera sua est chi ant a torrai a assumi totus.

Pustis, impari a su Presidenti de sa Regioni Pigliaru e a s’aministradori delegau de Invitalia Domenico Arcuri at atobiau puru is rapresentantis de is sindacaus.

de Boxis